ریاضیات ، سیگنال ، مخابرات

مطالب مربوط به دروس ریاضیات مهندسی ، تجزیه وتحلیل سیستمها و مخابرات یک

کتاب سیگنالها و سیستمهای اپنهایم

ویرایش دوم کتاب سیگنالها و سیستمهای اپنهایم (انگلیسی) را از لینک زیر میتوانید دانلود کنید:

SS2ndEdition.pdf

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آبان 1390ساعت 9:41  توسط اسلام پناه  | 

کتاب کارلسون

ویرایش چهارم کتاب کارلسون (انگلیسی) را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:

Carlson4ed.pdf


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390ساعت 10:37  توسط اسلام پناه  | 

جزوه مخابرات یک

یک جزوه مخابرات یک مربوط به دانشگاهی نامعلوم را میتوانید در لینک زیر ببینید:

JozveMokhaberat1.rar

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390ساعت 11:58  توسط اسلام پناه  | 

نمونه سئوالهای امتحانی مخابرات یک

نمونه سئوالهای امتحانی مخابرات یک مربوط به ترمهای گذشته را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:

CommunicationExams.rar

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390ساعت 11:45  توسط اسلام پناه  | 

جزوه تجزیه و تحلیل سیستمها

یک جزوه تجزیه و تحلیل سیستمها مربوط به دانشگاهی نامعلوم را میتوانید در لینک زیر ببینید:

JozveSS.rar

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390ساعت 11:42  توسط اسلام پناه  | 

شماره تمرینهای تجزیه و تحلیل سیستمها

از ویرایش دوم کتاب اپنهایم:

فصل اول: 6-9-10-11-16-26-27-28-30-31-35-41-42-43-44(الف)

فصل دوم: 3-4-7-11-14-15-22-24-25-28-29-40-45-48-61-64-66

فصل سوم: 5-13-17-19-20-22-34-40-42-43-46

فصل چهارم: 1-5-6-9-13-15-19-21-22-23-25-26-28-33-34-36-40-47-48

فصل پنجم: 2-3-4-5-9-13-19-21-22

فصل هفتم: 1-2-3-4-5-6-8-10-23-27-29

فصل نهم: 2-3-5-7-10-14-15-16-21-22-23-26-27-29-31-32-33-43-44-45-65

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390ساعت 11:31  توسط اسلام پناه  | 

نمونه سئوالات امتحانی تجزیه و تحلیل سیستمها مربوط به ترمهای گذشته

نمونه سئوالات امتحانی تجزیه و تحلیل سیستمها مربوط به ترمهای گذشته را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:

SSExams.rar

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390ساعت 11:24  توسط اسلام پناه  | 

سیگنال و سیستم دانشگاههای خارج

چندین نمونه سئوال تجزیه و تحلیل سیستمها مربوط به دانشگاههای خارج از کشور را در لینک زیر میتوانید ببینید:

SS.rar


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390ساعت 11:20  توسط اسلام پناه  | 

نمونه سئوالات ریاضیات مهندسی

نمونه سئوالات امتحانهای ریاضیات مهندسی ترمهای گذشته را به اضافه چندین نمونه سئوال از دانشگاههای دیگر را از لینک زیر دانلود کنید:

Mathematics.rar

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390ساعت 11:11  توسط اسلام پناه  |